Opowieści babci Iwonki

Oto nasza najnowsza produkcja: film animowany dla młodego widza o wybranych obrzędach i zwyczajach kaszubskich.

A tutaj wersja z audiodeskrypcją:

https://youtu.be/KCeN3mCFRGk

Scenariusz, reżyseria, lektor: Iwona Ewa Klinger
Zdjęcia i montaż: Piotr Zatoń
Animacje: Iwona Ewa Klinger, Karolina Ewa Niemczyk, Piotr Zatoń
Muzyka: Paweł A. Nowak, Maria Sochoń-Błaszczyk
Audiodeskrypcja: Klaudia Zajączkowska
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”