Kaszubskie Plenerowe Kino Letnie

Kaszubskie Plenerowe Kino Letnie – pod tą marką rozpoczęliśmy cykl projekcji filmowych o szeroko pojętej tematyce kaszubskiej. Pilotażowe pokazy za nami a następne będą odbywać się na Przystani Kajakowej Kajlandia w Sulęczynie z wykorzystaniem bardzo jasnego ekranu LED umożliwiającego wyświetlanie obrazu również w dzień. Projekcjom towarzyszyć będą bardzo ciekawe warsztaty/audycje muzyczne prowadzone przez uznanych muzyków. Kino wraz z towarzyszącym mu placem zabaw dla dzieci powstało dzięki grantowi przyznanemu naszej Fundacji przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Tytuł operacji „Kaszubskie Kino Letnie – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stworzenia plenerowego kina letniego połączonego z placem zabaw dla dzieci” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.