„Tam, gdzie ptaki są farwné” w You Tube

https://youtu.be/wwlITb0cnj0

„Tam, gdzie ptaki są farwné” to średniometrażowy film fabularny zrealizowany przez Fundację Aby Chciało Się Chcieć jako kontynuację nakręconego w 2022 roku obrazu „Tam, gdzie kwitną malënë”. Fabuła, w lekkiej formie wakacyjnej przygody dwóch autostopowiczek, prowadzi nas tym razem przez tereny powiatu puckiego. Bohaterki spotykają na swojej drodze nietuzinkowe postacie i ciekawe miejsca. Zarówno te pocztówkowe jak i te rzadziej odwiedzane przez turystów. Całość okraszona jest drobnymi elementami kaszubskiej kultury tradycyjnej w jej nordowej odsłonie.

Operacja pn.  Produkcja i dystrybucja filmu fabularnego ukazującego walory krajobrazowo-turystyczne Północnych Kaszub mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz promocję potencjału turystycznego Północnych Kaszub, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

Przewidywane wyniki operacji: Produkcja 1 filmu fabularnego służącego zachowaniu, wzmocnieniu i promocji lokalnego dziedzictwa i kultury.