KKKKK 2017 w relacji filmowej

Obozem artystycznym w Czarnej Dąbrówce zakończyliśmy trwające od maja br. przedsięwzięcie po nazwą Kulturalny Kurs Ku Kompetencjom Kluczowym.

Celem głównym projektu było dostarczenie nietuzinkowych aktywności twórczych dla młodzieży szkolnej z Szopy w okresie maj-lipiec 2017 r. Cel główny został osiągnięty poprzez poszerzenie oferty szkolnej o warsztaty artystyczne z dziedziny fotografii, muzyki, malarstwa i teatru. Młodzież została zaangażowana do działań niestereotypowych, prowadzących do powstania interdyscyplinarnego spektaklu. Zostało zorganizowane  wydarzenie kulturalne w postaci prezentacji spektaklu, które podniosło świadomość uczestników oraz widzów w zakresie pozytywnego oddziaływania sztuki oraz wykorzystania działań kulturalnych w edukacji.
Do przedsięwzięcia zostali zaproszeni nauczyciele-opiekunowie, celem podwyższenia ich kompetencji jako edukatorów.

Dodatkowym celem była również motywacja uczestników do wydajnej i skutecznej pracy zarówno indywidualnej jak i w grupie. Młodzież rozwinęła dzięki temu kompetencje osobiste na polu oceniania własnych cech charakteru, rozpoznania swoich mocnych
i słabych stron oraz zarządzania sobą. Kompetencje społeczne, które uległy wzmocnieniu to bardziej świadome postrzeganie innych osób, podniesienie poziomu empatii, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, rozwijanie umiejętności
w sferze komunikacji.

Projekt realizowany w ramach „Sieci kultury”, która jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, a jego operatorem w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.