Kaszubska Szkółka Kajakowa

Fundacja „Aby Chciało Się Chcieć” informuje, iż ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Kaszubska Szkółka Kajakowa – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stworzenia szkółki nauki kajakarstwa na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”, której celem jest  poprawa dostępności dla turystów i mieszkańców do oferty turystycznej w zakresie nauki podstaw kajakarstwa poprzez utworzenie szkółki kajakowej.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost o 50 liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi