Na Kaszëbach 2 – powstaje nowa płyta

Serdecznie polecamy i zapraszamy

Z inicjatywy LGR Kaszuby realizowana jest operacja pt. „Nagranie i wydanie płyty z utworami propagującymi dziedzictwo kulturowe Kaszub”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dzięki dofinansowaniu powstanie płyta z utworami, na której znajdują się kompozycje napisane do filmów propagujących kulturę kaszubską. Na płycie znajdą się tradycyjne kaszubskie utwory w nowych aranżacjach, kompozycje wzbogacone nowymi tekstami, wykonywanymi w całości w języku kaszubskim.