„Kaszuba Remus” – premiera

Po niemal dwóch latach pracy zakończyliśmy produkcję filmu pt. „Kaszuba Remus”, będącego adaptacją epopei „Życie i przygody Remusa” A. Majkowskiego. Oto zdjęcie z premiery. Wkrótce kolejne pokazy.

Nazwa operacji: Produkcja filmu pt. „Kaszuba Remus”
Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub poprzez realizację artystycznego filmu fabularnego w języku kaszubskim pt. „Kaszuba Remus”.
Wyniki operacji: Określono liczbę osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury na poziomie  2000 w serwisie YouTube oraz liczbę osób objętych działaniami związanymi z ochroną/popularyzacją/promocją kultury do roku 2023 również na poziomie 2000.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020