Archiwum kategorii: Bez kategorii

Kaszubskie Kino Letnie 19-08-2021

Zapraszamy uprzejmie na kolejną odsłonę Kaszubskiego Plenerowego Kina Letniego w najbliższy czwartek 19 sierpnia o godz: 18:00. Tym razem czeka nas pokaz animacji poklatkowej dla młodego widza „Przygody Remusa” oraz film traktujący o zwyczajach i obrzędach północnych Kaszub pt. „Opowieści w sieci zaplątane”. Pokazy poprzedzi spotkanie z Pawłem A. Nowakiem, autorem muzyki do pierwszego filmu, który poprowadzi warsztaty muzyczne połączone z minirecitalem swoich utworów.

Kaszubskie Plenerowe Kino Letnie

Kaszubskie Plenerowe Kino Letnie – pod tą marką rozpoczęliśmy cykl projekcji filmowych o szeroko pojętej tematyce kaszubskiej. Pilotażowe pokazy za nami a następne będą odbywać się na Przystani Kajakowej Kajlandia w Sulęczynie z wykorzystaniem bardzo jasnego ekranu LED umożliwiającego wyświetlanie obrazu również w dzień. Projekcjom towarzyszyć będą bardzo ciekawe warsztaty/audycje muzyczne prowadzone przez uznanych muzyków. Kino wraz z towarzyszącym mu placem zabaw dla dzieci powstało dzięki grantowi przyznanemu naszej Fundacji przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Tytuł operacji „Kaszubskie Kino Letnie – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stworzenia plenerowego kina letniego połączonego z placem zabaw dla dzieci” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Opowieści babci Iwonki

Oto nasza najnowsza produkcja: film animowany dla młodego widza o wybranych obrzędach i zwyczajach kaszubskich.

A tutaj wersja z audiodeskrypcją:

https://youtu.be/KCeN3mCFRGk

Scenariusz, reżyseria, lektor: Iwona Ewa Klinger
Zdjęcia i montaż: Piotr Zatoń
Animacje: Iwona Ewa Klinger, Karolina Ewa Niemczyk, Piotr Zatoń
Muzyka: Paweł A. Nowak, Maria Sochoń-Błaszczyk
Audiodeskrypcja: Klaudia Zajączkowska
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Akademia Zarządzania Kryzysem dla liderek społecznych na wsi

Ruszamy z nowym projektem!

Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL) oraz Fundacja Aby chciało się chcieć (ACSC) zapraszają do udziału w projekcie „Akademia Zarządzania Kryzysem dla Liderek społecznych na wsi”. Jeśli działasz w lokalnym stowarzyszeniu, KGW, grupie nieformalnej i poszukujesz wsparcia w związku ze swoją działalnością, zapraszamy do udziału w rekrutacji do pierwszego WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM (kwiecień/maj – czerwiec).

  • Jak możemy poprawić swoje funkcjonowanie jako liderki? Jak możemy poprawić funkcjonowanie grup, z którymi współpracujemy? Jak można lepiej prowadzić rozmowy?
  • Jak przebrnąć przez konflikt, przez kryzys, który się rodzi choćby z tego powodu, że mamy różne osobowości?
  • Jak radzić sobie w kryzysie, kiedy nikt nas nie wyposażył w umiejętności prowadzenia dialogu? Szczególnie, kiedy dotyczą nas silne emocje?
  • Czy można znaleźć podczas kryzysu informacje, które pozwolą nam zmienić siebie, zmienić sposób naszego funkcjonowania w grupie, w społeczności?

Zajęcia zaczną się pod koniec kwietnia i będą miały charakter zdalny (spotkania na żywo w grupie, praca indywidualna z materiałami udostępnionymi w Internecie). Będziecie pracować z parą trenerek, które łączą wiedzę i doświadczenie psychologiczne (Basia) z doświadczeniem w zakresie animacji lokalnej, dialogu i pracy metodą uniwersytetu ludowego (Sulina).

Zobaczymy co da się zrobić z kryzysem i w kryzysie, żeby nas nie dopadał i nie niszczył!

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 26 kwietnia! Formularz rekrutacyjny online jest dostępny na profilu FB i stronie www Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego (kul.org.pl).

„Kaszuba Remus” – premiera

Po niemal dwóch latach pracy zakończyliśmy produkcję filmu pt. „Kaszuba Remus”, będącego adaptacją epopei „Życie i przygody Remusa” A. Majkowskiego. Oto zdjęcie z premiery. Wkrótce kolejne pokazy.

Nazwa operacji: Produkcja filmu pt. „Kaszuba Remus”
Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub poprzez realizację artystycznego filmu fabularnego w języku kaszubskim pt. „Kaszuba Remus”.
Wyniki operacji: Określono liczbę osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury na poziomie  2000 w serwisie YouTube oraz liczbę osób objętych działaniami związanymi z ochroną/popularyzacją/promocją kultury do roku 2023 również na poziomie 2000.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Kaszubska Szkółka Kajakowa

Fundacja „Aby Chciało Się Chcieć” informuje, iż ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Kaszubska Szkółka Kajakowa – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stworzenia szkółki nauki kajakarstwa na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”, której celem jest  poprawa dostępności dla turystów i mieszkańców do oferty turystycznej w zakresie nauki podstaw kajakarstwa poprzez utworzenie szkółki kajakowej.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost o 50 liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi